סופיות חוט מבודדות (130 )

מסננים

Manufacturer HideShow all

Packeg HideShow all

Insulator color HideShow all

Supplier HideShow all

Characteristic HideShow all

ROHS HideShow all

Terminal Type HideShow all

Outside Diameter (mm) HideShow all

pa_length-mm HideShow all

Material HideShow all

Plating HideShow all

Diameter (mm) HideShow all

Wire range (mm^2) HideShow all

Wire Range (AWG) HideShow all

Stud / Tab Size (mm) HideShow all

Termination Style HideShow all

Insulation HideShow all

Gender HideShow all

סינון נבחר

130 מתוך 130 תוצאות

ImagePartDescriptionDatasheetQuentityPricing(USD)ManufacturerPackegInsulator colorSupplierCharacteristicROHSTerminal TypeOutside Diameter (mm)pa_length-mmMaterialPlatingDiameter (mm)Wire range (mm^2)Wire Range (AWG)Stud / Tab Size (mm)Termination StyleInsulationGender
VR2-3.5SBlue Insulated ring TerminalDatasheetDetails
2000 במלאי (מוצר זה נמכר במכפלות של 50)
Min 50
BulkBlueETTRROHSInsulated ring Terminal8.5CopperTin plated3.71.5~2.516~14CrimpPolyamid
VR2-4Blue Insulated ring TerminalDatasheetDetails
1180 במלאי (מוצר זה נמכר במכפלות של 50)
Min 50
BulkBlueETTRROHSInsulated ring Terminal8.5CopperTin plated4.31.5~2.516~14CrimpPolyamid
VR2-4.5SBlue Insulated ring TerminalDatasheetDetails
7300 במלאי (מוצר זה נמכר במכפלות של 50)
Min 50
BulkBlueETTRROHSInsulated ring Terminal6.6CopperTin plated3.71.5~2.516~14CrimpPolyamid
VR2-5Blue Insulated ring TerminalDatasheetDetails
5636 במלאי (מוצר זה נמכר במכפלות של 50)
Min 50
BulkBlueETTRROHSInsulated ring Terminal9.5CopperTin plated5.31.5~2.516~14CrimpPolyamid
VR2-6Blue Insulated ring TerminalDatasheetDetails
6800 במלאי (מוצר זה נמכר במכפלות של 50)
Min 50
BulkBlueETTRROHSInsulated ring Terminal12CopperTin plated6.41.5~2.516~14CrimpPolyamid
VR2-8Blue Insulated ring TerminalDatasheetDetails
9400 במלאי (מוצר זה נמכר במכפלות של 50)
Min 50
BulkBlueETTRROHSInsulated ring Terminal12CopperTin plated8.41.5~2.516~14CrimpPolyamid
VR5-10Yellow Insulated ring TerminalDatasheetDetails
3300 במלאי (מוצר זה נמכר במכפלות של 50)
Min 50
BulkYellowETTRROHSInsulated ring Terminal15CopperTin plated10.54.0~6.012~10CrimpPolyamid
VR5-12Yellow Insulated ring TerminalDatasheetDetails
2200 במלאי (מוצר זה נמכר במכפלות של 50)
Min 50
BulkYellowETTRROHSInsulated ring Terminal15CopperTin plated134.0~6.012~10CrimpPolyamid
VR5-4SYellow Insulated ring TerminalDatasheetDetails
6390 במלאי (מוצר זה נמכר במכפלות של 50)
Min 50
BulkYellowETTRROHSInsulated ring Terminal9.5CopperTin plated4.34.0~6.012~10CrimpPolyamid
VR5-5Yellow Insulated ring TerminalDatasheetDetails
10000 במלאי (מוצר זה נמכר במכפלות של 50)
Min 50
BulkYellowETTRROHSInsulated ring Terminal9.5CopperTin plated5.34.0~6.012~10CrimpPolyamid
שורות לכל עמוד
1 - 10 מתוך 130